Đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân ở Việt Nam

Hội thảo do Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động triển khai Chiến lược ứng dụng năng lượng vì mục đích hòa bình.

Phía Việt Nam trình bày một số kế hoạch đạo tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam; phía Nhật Bản đóng góp một số kinh nghiệm đào tạo, đồng thời đề xuất lộ trình triển khai nhân lực hạt nhân cho các cơ quan pháp quy.

P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]