Dãy Andes đang cao dần

Dãy Andes sẽ có thể tăng độ cao lên gấp đôi trong vòng từ 2 - 4 triệu năm tới - báo cáo của Đại học Rochester (Mỹ).

Các nhà khoa học cho rằng các lý thuyết hiện nay về đĩa kiến tạo, quá trình tạo ra và di chuyển các lục địa, giúp núi cao hơn, cần phải được cập nhật. Trước đây, giới địa chất học ước tính rằng hệ thống núi tăng dần độ cao trong 40 triệu năm qua. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các trầm tích, nhóm khoa học gia tại Đại học Rochester xác định dãy Andes nâng độ cao một cách chậm chạp trong hàng chục triệu năm, sau đó đột nhiên mọc nhanh hơn trong khoảng từ 10 đến 6 triệu năm trước. Dựa vào điều này, các nhà khoa học cho rằng dãy Andes đã được tạo ra nhờ vào quá trình tách lớp, khi “rễ” của núi đột nhiên nóng lên, tan dần theo hướng lún xuống, khiến các dãy núi bên trên được giải phóng và giúp chúng mọc nhanh hơn.

T.M

Tác giả