Giải được bài toán 140 năm qua

Công thức Schwarz-Christoffel được hai nhà toán học phát triển hồi giữa thế kỷ thứ 19 để giúp họ thực hiện loại lập bản đồ, tuy nhiên trong 140 năm qua đã có một khiếm khuyết trong công thức này do chỉ áp dụng được cho các hình dạng không chứa các lỗ hoặc không có các chỗ không đều.

Nay GS.Darren Crowdy, Đại học Hoàng gia London,  đã bổ sung cho công thức Schwarz-Christoffel giúp nó có thể được sử dụng cho các hình dạng phức tạp hơn. Đây được cho là bước đột phá trong một lĩnh vực toán học gọi là lập bản đồ phù hợp và mở ra cho nhiều cơ hội mới, vì cách lập bản đồ phù hợp của ông có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Q.Hương (Theo Science Daily)

Tác giả