Hiệu ứng lượng tử ở kim cương

Các nhà nghiên cứu Viện Physikalisches, ĐH Stuttgart, đã tạo ra được trạng thái rối lượng tử ở kim cương. Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã bắn nguyên tử nitơ vào mạng tinh thể kim cương với tốc độ cao.

Có thể phát hiện ra những tạp chất này bởi huỳnh quang của chúng và chúng chuyển màu kim cương thành hồng. Do độ cứng vô song của mình, mạng tinh thể kim cương che chở các nguyên tử nitơ và vì thế cho phép việc tìm ra các hiệu ứng lượng tử như sự rối lượng tử dưới điều kiện xung quanh. Điều này cho các nhà nghiên cứu Stuttgart cơ hội để tạo ra trạng thái lượng tử thích hợp giữa các đơn thể của mạng tinh thể kim cương, là các nguyên tử cacbon. Một phần trăm của các nguyên tử cacbon đó có mômen từ trường cho phép chúng tương tác với nguyên tử nitơ cấy bên trong ở vùng lân cận gần. Sự tương tác này được sử dụng để định địa chỉ nguyên tử cacbon mà cuối cùng đã được dính nối. Máy tính lượng tử siêu nhanh sử dụng sự tác động lạ lùng vẫn còn phải nghiên cứu thêm nhưng nghiên cứu này có thể trở thành một mốc quan trọng chính trong quá trình nghiên cứu lâu dài.

Thanh Vân (Theo ScientificBlogging).

 

Tác giả