Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

Khoảng 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc 5 lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng sẽ được trợ giúp các giải pháp công nghệ nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn 2006-2010.

Đó là nội dung chính của dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được ký kết ngày 21.10 vừa qua giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương trình phát triển LHQ (UNDP). Ngoài ngân sách 29 triệu đôla của dự án, một quỹ có giá trị hơn 1,9 triệu đôla sẽ được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các nguồn vốn vay phục vụ các dự án tiết kiệm năng lượng riêng của doanh nghiệp.
Dự kiến, dự án sẽ giúp Việt Nam tiết kiếm được một khoản năng lượng tương đương 136 nghìn tấn dầu, giảm 962 nghìn tấn khí CO2 phát thải hàng năm, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ giảm chi phí về năng lượng.

Tác giả