Hơn 130 doanh nghiệp nhận giải thưởng chất lượng 2005

5 giải Vàng Chất lượng Việt Nam cùng 127 giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2005  đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng (Bộ KH&CN) trao cho các doanh nghiệp tối 27.10 tại Hà Nội.


Giải thưởng thường niên Chất lượng Việt Nam đánh giá hiệu quả doanh nghiệp một cách tổng thể và là một giải thưởng uy tín của Bộ KH&CN đối với doanh nghiệp.

Anh: Thời Đại

Tổ chức Chất lượng Châu Á-Thái Bình Dương cũng đã trao giải thưởng chất lượng của tổ chức này cho hai công ty của Việt Nam. Giải thưởng CLVN gồm 2 mức “Giải Vàng Chất lượng Việt Nam” và “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” được xét tặng cho doanh nghiệp căn cứ vào 7 tiêu chí của giải thưởng liên quan tới vai trò của lãnh đạo, vấn đề hoạch định chiến lược phát triển, định hướng khách hàng và thị trường, thông tin và phân tích hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, quản lý các quá trình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của DN. Giải thưởng CLVN được khởi xướng cách đây 10 năm và đến nay đã có 732 doanh nghiệp trong cả nước được trao tặng giải thưởng này.

Tác giả