Hợp tác giữa Bộ KH&CN và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

Ngày 20/3, Bộ trưởng KH&CN Hoàng Văn Phong và Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN Vũ Tiến Lộc đã kí Thỏa thuận chương trình hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, các hoạt động thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp thu công nghệ, cung cấp thông tin công nghệ và kĩ thuật mới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doang nghiệp hàng hóa Việt Nam;

Tăng cường gắn kết giữa các tổ chức nghiên cứu, đào tạo để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trên cơ sở nhu cầu thực tế doanh nghiệp, của thị trường; phối hợp triển khai các biện pháp xúc tiến và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam; Đẩy mạnh các chương trình, đề án, dự án liên kết, hỗ trợ trực tiếp cho việc hình thành và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động ươm tạo doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung cụ thể của Chương trình hợp tác sẽ được hai bên phối hợp xây dựng, trước mắt là Chương trình xây dựng 500.000 doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, đề án điều tra thực trạng đổi mới công nghệ ở một số lĩnh vực, ngành trọng điểm; phối hợp tổ chức một số hội nghị, hội thảo bên lề APEC…

P.V

Tác giả