Ít nhất 75% loài cá trên thế giới bị đe dọa

Báo cáo mới đây của UNEP đã chỉ rõ rằng sự gia tăng nhanh khí thải gây hiệu ứng nhà kính đe dọa ít nhất 75% loài cá, tác động tiêu cực tới 2,6 tỉ người trên hành tinh đang sống nhờ nguồn lợi thủy sản.

Môi trường nước tự nhiên trên biển, môi trường sống các loài cá, đang bị đe dọa nghiêm trọng, lượng CO2 trên tầng khí quyền ở mức cao sẽ làm tăng mức a-xít trên biển và các đại dương, làm tổn hại các rặng san hô và các sinh vật phù du, môi trường sống và nguồn thực phẩm của cá. Ngoài ra, biến đổi khí hậu đang đe dọa cấu trúc bờ biển, nguồn thực phẩm, nguồn nước và sức khỏe của con người.

TTXVN

Tác giả