Khi băng ở Greenland tan…

Sử dụng các dữ liệu từ vệ tinh quân sự và thời tiết, Konrad Steffen-ĐH Colorado (Mỹ)-và các cộng sự theo dõi các lớp băng đang ngày càng mỏng đi nhanh chóng.

Băng tại Greenland đang tan với tốc độ kỷ lục trong năm nay, cao nhất kể từ năm 1979 khi các nhà khoa học bắt đầu theo dõi. “Lượng băng tan tương đương với gấp đôi toàn bộ lượng băng trên dãy Alps ở châu Âu, hoặc tương đương một lớp nước sâu hơn 800m bao phủ Washington DC của Mỹ”, nhà khoa học Steffen so sánh. Theo các nhà khoa học tại cuộc gặp Hiệp hội địa vật lý Mỹ, nhiệt độ không khí trên các lớp băng đã tăng khoảng 3,9oC kể từ năm 1991. Nếu băng ở Greenland tan hết, mực nước biển toàn cầu dâng thêm 6,4m.

Khổng Loan

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]