Khí thải CO2 sẽ tăng 130% trên toàn cầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa cảnh báo chính phủ các nước, nếu tiếp tục những chính sách đang được thực thi hiện nay thì lượng khí thải cácbon gây hiệu ứng nhà kính sẽ tăng 130% vào năm 2050.

Theo IEA, chính phủ các nước cần phải tiến hành cuộc cách mạng công nghệ năng lượng toàn cầu nhằm giảm thiểu lượng khí thải CO2. IEA ước tính tổng kinh phí đầu tư cho việc giảm khí thải đến năm 2050 sẽ vào khoảng 45.000 tỷ USD. IEA cho biết trong 15 năm tới, thế giới cần những nghiên cứu bao quát và nỗ lực phát triển, dự kiến tốn kém khoảng 10 đến 100 tỷ USD/năm, để phát triển công nghệ phục vụ cho việc giảm thiểu lượng khí thải CO2. Cũng theo IEA nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng 70% vào năm 2050.

Tác giả