Khuôn mặt ẩn giấu của Van Gogh

Trước kia, các kỹ thuật truyền thống X quang và phản quang hồng ngoại đã cho phép xác định được dưới bức tranh Một đám cỏ của Van Gogh một hình ảnh giống một khuôn mặt.

Nhưng các kỹ thuật này không cho phép thu được một hình ảnh rõ nét về bức tranh bị che giấu. Giải pháp nằm ở trong phổ kế huỳnh quang tia X. Nguyên lý là phóng một tia X mạnh đến một điểm cụ thể và phân tích ánh sáng phát ngược trở lại bởi các nguyên tử nặng có trong các sắc tố của bức tranh. Vấn đề là điều này rất mất thời gian. Nhóm nghiên cứu do GS Joris Dick của ĐH Delft, Hà Lan dẫn đầu đã sử dụng một tia X mạnh và đã phân tích 90.000 điểm ảnh. Ông cũng đã bóc tách bằng vi tính một góc vuông 17,5 cm, phát hiện ra một khuôn mặt phụ nữ rất rõ ràng. Sau khi đối chiếu với các bức tranh khác cùng thời kỳ của Van Gogh các nhà khoa học đã có thể chắc chắn rằng ông chính là tác giả của khuôn mặt này.

Đức Đan (Theo Sciences et Avenir)

Tác giả