Mạng lưới vật chất tối cực lớn

Các nhà thiên văn quốc tế đã lập bản đồ của cấu trúc được xem là mạng lưới vật chất tối lớn nhất đến nay.

Nó trải dài trên 270 triệu năm ánh sáng, tức là lớn gấp 2.000 lần Dải Ngân hà của chúng ta. Kết quả này là một bước tiến lớn vì sự có mặt của một mạng lưới vật chất tối trong vũ trụ trải rộng đến nhường ấy là chưa hề được quan sát trước đây. Khoảng 1/5 thể tích vũ trụ được cho là chứa đầy vật chất tối – tản ra dưới dạng các sợi, phiến và cụm bí ẩn.

Tác giả