Mô hình thời tiết 10 năm

Các nhà khoa học Anh thông báo họ vừa thiết kế được mô hình dự báo được các đại dương chảy như thế nào, cũng như hoạt động của loài người sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ mười năm sau ra sao. Mô hình này cũng tập trung vào vấn đề trái đất sẽ nóng lên như thế nào trong 1 thế kỷ tới.

Các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan khí tượng Anh nói rằng giữa năm 2009 và 2014, tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ vượt mức kỷ lục hiện tại. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu và dự báo thời tiết Hadley cho rằng việc đó sẽ xảy ra sớm hơn, ở giữa khoảng thời gian hiện nay và năm 2009.
Tiến sĩ Doug Smith, chuyên gia thời tiết thuộc Trung tâm Hadley nói: “Trong phạm vi 10 năm,  cả hai vấn đề thay đổi khí hậu và dấu hiệu nóng lên của trái đất đều quan trọng; trái lại đến năm 2010, chỉ có dấu hiệu nóng lên của trái đất lại trội hơn hẳn. Chúng ta sẽ bắt đầu với tình trạng hiện tại của đại dương và khí quyển, sau đó cố gắng để đi đến kết luận đúng đắn hơn”.
Còn theo tiến sĩ Smith: “Khí hậu đã, đang và sẽ thay đổi. Con người cần có những thông tin dự báo chính xác hơn giúp họ điều chỉnh lại hành vi của mình”.

L.AN (Theo BBC)

Tác giả