Một bóng ma trong không gian

Một nhà thiên văn nghiệp dư vừa phát hiện ra một loại thiên thể mới: một cấu trúc khí kỳ lạ, ở giữa có một lỗ thủng và được chiếu sáng bằng một ánh sáng của một chuẩn tinh đang bốc hơi !

Một số người gọi nó là “ma vũ trụ”, hay “Hanny voorwerp”, theo tên của người phát hiện ra nó là một giáo viên cấp 1 người Hà Lan tên là Hanny van Arkel.Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng đó là một cấu trúc gồm khí rất nóng và có vẻ như không chứa sao nào. Tuy nhiên nó sáng và phản xạ một thứ ánh sáng mầu xanh lục nhạt. Các nhà thiên văn học nghĩ rằng voorwerp trên thực tế phản xạ ánh sáng của một chuẩn tinh nằm trong thiên hà bên cạnh mang tên IC 2497 nhưng đã biến mất cách đây hơn 100.000 năm! Chỉ còn ánh sáng của nó là kéo dài cho đến ngày nay.

Tác giả