Một dạng mới của Vi phạm đối xứng được phát hiện

Các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Gia tốc Tuyến tính Stanford (SLAC) vừa phát hiện ra một dạng mới của Vi phạm đối xứng. Kết quả này được hy vọng là sẽ đem lại khả năng tốt hơn trong việc tìm hiểu sự bất đối xứng giữa vật chất và phản vật chất. Nó cũng có thể là một trong những cơ sở để xây dựng những mô hình vật lý trong tương lai, vượt ra ngoài Mô hình Chuẩn.

Nghiên cứu về những phân rã cực hiếm của các hạt đã đem lại một số chứng cứ đầu tiên gợi ý cho sự phá vỡ Mô hình Chuẩn. Bằng việc đạt tới những ngưỡng mà tại đó, sự bất đối xứng trong những phân rã này có thể được quan sát, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu hé mở cánh cửa để đi tìm những mô hình vật lý mới.
Kết quả mới này được nghiên cứu trên cơ sở xem xét giản đồ phân rã “hình chim cánh cụt” – trong đó, một hạt B sẽ phân rã thành hai hạt khác là meson Eta-phẩy và meson K trung hòa. Phân rã kiểu chim cánh cụt này là hiếm hơn mười lần so với các tương tác trước đây được sử dụng để đo sự bất đối xứng vật chất-phản vật chất.
“Những phân rã như vậy là rất khó để nhận diện. Nhưng một vài năm gần đây, chúng tôi đã biết cách để phân tách rõ ràng một trong một triệu sự kiện,” Giáo sư James Smith thuộc Đại học Colorado nói. “Chúng tôi đang chờ đợi thêm nhiều kết quả thú vị nữa”.

Theo Stanford Linear Accelerator Center
P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]