Mục tiêu phát triển khoa học Không gian của Trung Quốc

Trung Quốc sẽ tập trung phát triển khoa học không gian và triển khai việc đo đạc ,quan trắc vũ trụ, ông Viên Gia Quân, Tổng chỉ huy hệ thống tàu vũ trụ có người lái “Thần Châu 5” và Giám đốc Viện nghiên cứu kỹ thuật không gian Trung Quốc (TQ) vừa trả lời People Daily

Ngoài việc thiết lập các hệ thống vệ tinh quan trắc, hệ thống vệ tinh phát thanh và truyền hình và thông tin để đảm bảo tính tự chủ trong kinh doanh, hệ thống định  vị hướng dẫn đường bay bằng vệ tinh, TQ sẽ tiến hành phóng vệ tinh thí nghiệm khoa học trong không gian, xây dựng hệ thống vệ tinh thiên văn, phóng vệ tinh đo đạc và quan trắc Mặt trăng, đưa xe đổ bộ lên Mặt trăng để thực hiện các nghiên cứu sâu về hành tinh này.
Trên cơ sở của việc phát triển tàu vũ trụ có người lái, TQ cũng sẽ tiến hành các thí nghiệm đưa các nhà du hành vũ trụ ra ngoài khoang tàu vũ trụ, xây dựng phòng thí nghiệm không gian, tiến tới phát triển một trạm không gian ngoài vũ trụ. (Theo People Daily và China Broascast)

Tia Sáng

Tác giả