Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2006 là 8%

Theo Nghị quyết về kinh tế-xã hội năm 2006 vừa được Quốc hội thông qua trong phiên bế mạc chiều 29/11/2005, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2006 là 8%, thấp hơn mức ước tính 8,4% của năm nay.

Lý do của việc đưa ra mục tiêu tăng trưởng thấp này là nền kinh tế Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có dịch cúm gia cầm.
Quốc hội cũng mong muốn tiềm năng kinh tế dân doanh tiếp tục được phát huy tốt hơn, các nguồn đầu tư nước ngoài được thu hút nhiều hơn, tình trạng độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước phải được xoá bỏ nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước theo các dự án được duyệt, chỉ đạo và sơ kết việc thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh. Mục tiêu gia nhập WTO cũng được Quốc hội đề cập tới nhưng không đặt cụ thể mục tiêu gia nhập năm nào. ”Kinh tế tăng trưởng nhanh, vững. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường. Coi trọng phát triển con người, mở rộng dân chủ. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, Nghị quyết viết.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]