Nước trên Sao Hỏa không thích hợp cho sự sống

Nước trên Sao Hỏa có quá nhiều muối nên không thích hợp cho các sinh vật sống nảy sinh và tồn tại. Kết luận nói trên được các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ) công bố trên tạp chí Science sau khi họ tiến hành phân tích muối lắng đọng trong các mẫu đất đá trên Sao Hỏa có tuổi tới 4 tỉ năm, được xe tự hành trên Sao Hỏa mang tên Opportunity và các thiết bị bay trên quỹ đạo thu thập được và chuyển về Trái Đất.

Theo các nhà khoa học, cách đây hàng tỷ năm, trên Sao Hỏa có sự tồn tại rõ ràng của nước, song đó chỉ là loại nước giống như dung dịch muối đậm đặc với nồng độ cao, không thể cho phép sự sống nảy sinh và tồn tại. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng tồn tại những hình thái sống mà con người chưa từng biết tới trên hành tinh này.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]