Phấn đấu đạt trình độ nhóm hàng đầu ASEAN vào 2020

Trong Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước diễn ra mới đây tại Hà Nội, quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là việc phát triển CNSH của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ chia làm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 2006-2010, CNSH nông nghiệp của Việt Nam phấn đấu tiếp cận và làm chủ được một số lĩnh vực của CNSH hiện đại, phát triển nhanh ngành công nghiệp sinh học trên các lĩnh vực đã có thành tựu, đào tạo một đội ngũ cán bộ CNSH chuyên sâu ở một số lĩnh vực chủ yếu và hoàn thiện các phòng thí nghiệm CNSH hiện đại. Tiếp đó, trong giai đoạn 2011-2015 phát triển mạnh mẽ các công nghệ gen, tiếp cận các khoa học mới như gen học (Geomics), tin sinh học (Bio-informatics), Protein học (Proteomics), biến dưỡng học (Metabolomics), đưa CNSH nông nghiệp nước ta đạt trình độ khá trong khu vực.
Mục tiêu là tới năm 2020, CNSH nông nghiệp nước ta đạt trình độ nhóm các nước hàng đầu trong khối ASEAN và đạt trình độ tương đương mức tiên tiến của thế giới trong một số lĩnh vực.
Tổng kinh phí mà Bộ NN&PTNT dự kiến cho giai đoạn 2006-2015 là hơn 1.000 tỉ đồng (bình quân mỗi năm hơn 100 tỉ đồng)../.

Anh: Một trong những mục tiêu trong thời gian tới là CNSH phải góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam (ảnh: Quốc Tuấn)

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]