Phát hiện hạt sơ cấp hiếm

Một nhóm khoa học gia tại Phòng Thí nghiệm gia tốc Illinois (Mỹ) vừa phát hiện hai dạng phần tử được cấu thành từ những hạt sơ cấp cực hiếm.

Những phần tử này có tên gọi là Sigma-sub-b, nặng hơn khoảng 6 lần so với hạt proton, được các chuyên gia miêu tả một cách bóng bẩy là “giống như những viên đá quý hiếm được lấy lên từ hầm mỏ”. Các phần tử này chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn và bị phân hủy sau mỗi phần trăm giây. Tiến sĩ J.Konigsberg thuộc Đại học Florida cho biết phát hiện mới giúp các chuyên gia hoàn tất bảng tuần hoàn về các hạt barion.

C.M.L (CBC News)

Tác giả