Phát hiện hóa thạch của 6 chú khủng long con

Các nhà khoa học Anh, Canada và Trung Quốc vừa phát hiện hóa thạch 6 chú khủng long con khoảng dưới 4 tuổi và được tạo thành từ ít nhất 2 ổ khác nhau chết trong trận lũ bùn của núi lửa tại vùng Yixian (Dịch Huyện) thuộc đông bắc Trung Quốc.

Đứng đầu nhóm nghiên cứu, TS.Paul Barrett, cho biết những hóa thạch này khoảng 120 triệu năm tuổi và thuộc loài khủng long Psittacosaurus. Những mẫu vật này được bảo quản rất nguyên vẹn. Đặc biệt, những mẫu hóa thạch này cho biết loài khủng long Psittacosaurus đã bắt đầu sống theo bầy đàn, sớm hơn so với những quan niệm trước đây. Đồng thời đưa đến một sự hiểu biết thấu đáo về hành vi của loài khủng long này qua hình dạng mỏ như mỏ vẹt của chúng.

D.B (Theo BBC)

Tác giả