Phát hiện ngôn ngữ kỳ lạ không có số đếm

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đều tin rằng, trên trái đất không hề tồn tại thứ ngôn ngữ nào mà lại không sử dụng các con số để tính toán.

Thậm chí, ở thời nguyên thủy con người đã biết đếm đến con số… 2. Ấy vậy mà vẫn có một bộ lạc trên thế giới không hề sử dụng điều được cho là hiển nhiên đó – các con số. Tại một nơi hẻo lánh trong rừng nhiệt đới Amazon có một bộ lạc chưa hề có chút khái niệm nào về những nguyên tắc số học sơ đẳng nhất. Đối với họ, các con số là một thứ vô cùng lạ lùng. Những thổ dân trong bộ lạc có hơn 300 người này đều sử dụng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ có tên là Piran. Sau khi phát hiện ra bộ lạc này, giáo sư ngôn ngữ Edward Gibson, MIT, đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu quá trình hình thành số đếm trong ngôn ngữ của họ. Kết quả thật hết sức bất ngờ! Trong ngôn ngữ Piran không có các con số cụ thể, mà thay vào đó là những từ ngữ có khả năng biểu đạt số lượng là “một vài” và “nhiều”. Số “một” được người này hiểu và gọi là “ít”. Trên thực tế, những người nói tiếng Piran có thể xác định được các đồ vật khác nhau từ 1 đến 4 và coi đó là “ít”. Thế nhưng, nếu như đối tượng cần đếm là 5 hoặc 6, họ sử dụng tổ hợp từ “không nhiều lắm”, còn nếu có nhiều hơn 6 thì họ gọi là “nhiều”.

Anh Nguyễn (Theo Utro.ru)

Tác giả