Quan sát chuyển động của điện tử chính xác tới atto giây

Các nhà nghiên cứu châu Âu vừa phát triển kỹ thuật mới cho phép nghiên cứu chuyển động của các điện tử trong chất rắn với độ chính xác trong khoảng thời gian ngắn tới atto giây (10-16s).

Với kỹ thuật này, nhóm nghiên cứu có thể đo chính xác khoảng thời gian điện tử di chuyển ra tới bề mặt của mẫu khi được kích thích bởi laser. Độ phân giải thời gian atto giây là giới hạn dịch chuyển của một điện tử hoạt động trong các linh kiện điện tử. Vì thế, trên nguyên tắc, các mạch điện tử tí hon với kích thước chỉ một vài nguyên tử có thể đóng mở dòng điện với tần số lên tới 1015Hz, nhanh gấp một triệu lần so với các bộ vi xử lý hiện nay. Kỹ thuật mới này sẽ vô cùng hữu ích cho việc phát triển các linh kiện điện tử trong tương lai.

Tác giả