Quan sát trực tiếp cơ chế tổng hợp protein

Nhà sinh học phân tử Harry Noller và cộng sự thuộc UC Santa Cruz đã thành công quan sát trực tiếp cơ chế tổng hợp protein trong tế bào sống. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng “nhíp quang học” để thăm dò từng bước của bộ máy ribosome khi nó chuyển hóa những mã gen thành phân tử protein.

Nhờ hệ thống này, các nhà nghiên cứu có thể theo dõi quá trình chuyển hóa ở từng ribosome đơn lẻ. Nhóm nghiên cứu của Noller là những người đầu tiên giải thích trọn vẹn cấu trúc của một ribosome sử dụng tinh thể học tia X. Đó là bước đầu tiên để trả lời câu hỏi lớn hơn: Ribosome hoạt động như thế nào? “Cho đến nay, chúng ta chỉ dừng ở việc quan sát hàng nghìn tỷ ribosome, và chúng không đồng bộ-những chi tiết không rõ ràng. Bây giờ chúng ta có thể quan sát chỉ một ribosome tại một thời điểm,” ông nói.

Trà Mi (Theo Physorg)

 

Tác giả