Rừng tự nhiên ở Việt Nam bị khai thác quá mức

Theo Báo cáo Diễn biến Môi trường Việt Nam 2005 về Đa dạng sinh học (VEM) được công bố mới đây tại Hà Nội, các khu rừng tự nhiên ở Việt Nam đang bị khai thác quá mức và suy thoái về chất lượng, có tới gần 700 loài bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp quốc gia và 300 loài bị đe doạ tuyệt chủng toàn cầu...

Báo cáo VEM năm nay của Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhấn mạnh Việt Nam cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Cải thiện hệ thống khu bảo tồn và hiệu quả quản lý hệ thống này, Tăng cường quyền và năng lực của cộng đồng để quản lý tài nguyên thiên nhiên, Cải thiện việc lồng ghép các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học vào khu vực phát triển kinh tế, Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đặc biệt trong việc kiểm soát buôn bán phi pháp động vật hoang dã và tăng cường…

Tác giả