Tiêu tan hy vọng về cách mạng hạt của LHC

Sau hai năm đóng cửa bảo trì, vào tháng 6 năm 2015, máy gia tốc hạt lớn LHC đã hoạt động trở lại ở công suất cao và kết quả hoạt động của nó trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà vật lý. Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên rằng không có gì bất ngờ xuất hiện trong những dữ liệu của LHC theo một báo cáo gần đây nhất.

Những dữ liệu vào cuối tháng 12 năm 2015 đã mang đến hi vọng về một hạt chưa được tiên đoán. Nó xuất hiện rồi phân rã thành một cặp photon năng lượng cao, cũng là cách mà hạt Higg phân rã. Tuy nhiên, hạt mới nặng đến 800 lần hạt proton, còn hạt Higg chỉ nặng bằng 133 lần. Có đến hơn 500 bài báo đã được công bố nhằm cố gắng giải thích cho sự xuất hiện của một hạt mới. Nhưng thật đáng thất vọng, những tín hiệu này được kết luận chỉ là một hiệu ứng xảy ra trong quá trình biến động thống kê và thực ra LHC không hề phát hiện được loại hạt mới nào.

Việc tìm ra một hạt mới sẽ là chỉ dẫn ban đầu giúp các nhà vật lý mở ra và chứng minh những lý thuyết chuẩn đã có. Tuy nhiên hiện nay, các nhà vật lý học lo ngại rằng sẽ không tìm được những bằng chứng chứng thực cho các lý thuyết này. Nhà vật lý tại LHC Guy Wilkinson cho rằng, việc LHC không phát hiện ra hạt mới trong suốt một thời gian dài hoạt động là một dấu hiệu bất thường. Vì vậy, các lý thuyết chuẩn đã được hình thành và phát triển từ 40 năm nay như lý thuyết siêu đối xứng ít có khả năng đúng. Những báo cáo mới về hoạt động của LHC buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về lý thuyết nền tảng của vật lý hạt và các lực cơ bản.

Phương Thảo tổng hợp

Tác giả