Tổ tiên cổ xưa chưa được nhận diện đã truyền DNA cho hậu duệ hiện đại

Một phân tích các hệ gene cổ xưa mới cho thấy những nhánh khác biệt của cây phả hệ con người được hòa huyết trong những mốc thời gian khác nhau và một số mang DNA từ một tổ tiên xa xưa còn chưa được biết rõ.

Người Denisovan.

Các nhà nghiên cứu Melissa Hubisz và Amy Williams của trường đại học Cornell cùng Adam Siepel của Phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor đã trình bày những phát hiện đó trong một nghiên cứu mang tên “Mapping gene flow between ancient hominins through demography-aware inference of the ancestral recombination graph” (Lập bản đồ dòng chảy gene giữa những tông người cổ đại thông qua suy luận nhân khẩu học của đồ thị kết hợp về tổ tiên), xuất bản trên tạp chí PLOS Genetics.

Khoảng 50.000 năm trước, một nhóm người đã di cư khỏi châu Phi và hòa huyết với người Neanderthal ở khu vực giao thoa giữa châu Âu và châu Á. Nhưng sự hòa huyết này của các tổ tiên cổ xưa của loài người và những bà con xa của họ hoán đổi DNA không chỉ diễn ra một lần duy nhất. Việc giải trình tự các hệ gene của người Neanderthal và nhóm người còn chưa được biết đến nhiều là những người Denisovan đã đem lại nhiều cái nhìn thấu suốt vào sự kiện hòa huyết và vào chuyển động của số lượng người cổ. Trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một thuật toán để phân tích các hệ gene có khả năng nhận diện được các đoạn DNA đến từ những loài khác, thậm chí nếu dòng chảy gene đó xuất hiện hàng nghìn năm trước và đến từ một nguồn còn chưa rõ. Họ sử dụng thuật toán đó để “nhìn” vào các hệ gene của hai người Neanderthal, một Denisovan và hai người châu Phi. Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng là 3% hệ gene của người Neanderthal đến từ người cổ, và ước tính sự hòa huyết xuất hiện vào giữa thời điểm 200.000 năm và 300.000 năm trước. Hơn thế, 1% trong hệ gene Denisovan dường như đến từ một nguồn chưa rõ và là bà con xa hơn nhiều, có thể là Homo erectus, và khoảng 15% của những vùng “tối cổ” đó có thể đã được truyền sang người hiện đại đang sống ngày nay.

Những phát hiện mới xác nhận các trường hợp nghiên cứu trước đây về dòng chảy gene giữa những ngưởi cổ và họ hàng của họ, cũng như chỉ ra những ví dụ mới về sự hòa huyết. Dựa vào số lượng các sự kiện hòa huyết này, các nhà nghiên cứu cho biết thay đổi về di truyền dường như diễn ra vào bất cứ thời điểm nào mà hai nhóm người này xuất hiện đan xen với nhau về thời gian và không gian sống. Thuật toán mới của các nhà nghiên cứu giải quyết được vấn đề mang tính thách thức của việc nhận diện những tàn dư của dòng chảy gene đã xuất hiện hàng trăm nghìn năm trước, trong điều kiện chỉ có sẵn một số hệ gene cổ nhất định. Thuật toán đó có thể sẽ hữu dụng cho nghiên cứu về dòng chảy gên trong những loài khác nơi sự hòa huyết xuất hiện như chó sói và chó nhà.

“Những gì tôi thấy về sự hấp dẫn của công trình này là nó thể hiện những gì anh có thể học hỏi được từ lịch sử xa xưa của loài người bằng việc hợp sức tái cấu trúc lịch sử tiến hóa đầy đủ của một bộ giải trình tự gene từ người hiện đại và tông người cổ xưa”, tác giả nghiên cứu Adam Siepel bình luận. “ARGweaver-D, thuật toán mới mà Melissa phát triển, có thể chạm đến mốc thời gian xa hơn bất kỳ phương pháp tính toán mà tôi từng thấy. Dường như nó có sức mạnh đặc biệt để dò thấy quá trình cổ xưa của việc đưa gene này vào một gene khác”.

Thanh Phương dịch

Nguồn: https://phys.org/news/2020-08-dna-ancient-unidentified-ancestor-humans.html

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]