Triển vọng của khoa học về sự bất tử

Trong nhiều thế kỷ, những bộ óc ưu tú nhất của nhân loại không chỉ mơ ước đến một cuộc sống vĩnh cửu mà còn đi tìm những phương thức cụ thể, có tính hiện thực để đạt tới nó.

Khoa học về sự bất tử lần đầu tiên được đề xuất vào những năm 70 bởi hai nhà khoa học Nga là các giáo sư G.Berdyshev và I.Vishev và mang cái tên là immortalogy (có nghĩa là bất tử học, xuất phát từ chữ Hy Lạp mors – cái chết, im – trợ từ phủ định).
Hiện nay, một số phương pháp làm ngừng lại sự già cỗi của cơ thể đã xuất hiện và đang được thực hiện: Tuổi già đang được cố gắng khắc phục với sự trợ giúp của các tế bào gốc, của công nghệ nano và kỹ thuật gen; liệu pháp lạnh. Con người được ướp lạnh trong một thời hạn dài và được làm tan giá sau một thế kỷ; việc nuôi dưỡng hoặc là các cơ quan riêng lẻ của con người hoặc là toàn bộ bản sao “dự trữ” của nó.

Tác giả