Truyền thông lượng tử

Kể từ khi ý tưởng về truyền thông lượng tử ra đời, các nhà khoa học đã nghĩ rằng hệ truyền thông lượng tử là hoàn toàn tách biệt với hệ truyền thông cổ điển. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã vạch ra kế hoạch về một hệ truyền thông lượng tử gắn kết với các cấu trúc viễn thông cổ điển hiện có.

“Hệ truyền thông này sẽ có năng lực rất lớn”, Peter van Loock, một trong các tác giả của công trình đăng trên Physical Review Letters giải thích, “ngoài truyền thông cổ điển, chúng ta sẽ có thể giao tiếp với những thông tin lượng tử”.
Từ bảy tám năm nay, các nhà khoa học đã nhận ra rằng, có thể sử dụng các repeater (thiết bị lặp tín hiệu) để khắc phục sự yếu đi của thông tin lượng tử khi được truyền qua khoảng cách xa. Việc gửi thông tin qua một khoảng cách lớn hơn 10 hoặc 20km có thể dẫn đến sự tích tụ tiếng ồn nhiều đến mức mà thông tin ban đầu bị mất đi khi nó đạt tới đích. Một repeater sẽ lọc lại thông tin và chuyển nó đến trạm kế tiếp, cứ theo quá trình đó thì thông tin có thể truyền đi được hơn 1000km.

Theo Miranda Marquit, PhysOrg.com

Tác giả