Vi khuẩn tạo ống nano cácbon

Các nhà hóa học Mỹ và Hàn Quốc vừa phát hiện vi khuẩn Shewanella có khả năng hỗ trợ cho việc hình thành các ống nano arsenic-sulfide, với các tính chất hoa lý hoàn toàn khác biệt so với những gì mà xúc tác hóa học tạo ra.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, đây là lần đầu tiên các ống nano được tạo ra bằng các cơ chế của sinh học, chứ không phải là các phản ứng hóa học. Điều này sẽ mở cửa cho khả năng sản xuất các vật liệu điện tử rẻ hơn và hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Theo Photonics.com

Tác giả