Ấn Độ đặt muốn trở thành một trong năm cường quốc khoa học

Ấn Độ đặt mục tiêu phát triển khoa học trở thành một trong năm cường quốc khoa học vào năm 2020, và sẽ gấp đôi nguồn kinh phí cho nghiên cứu lên thành 2% GDP trong vòng 5 năm, theo tuyên bố của Thủ tướng Manmohan Singh.

Tuyên bố của ông đưa ra trong dịp chính sách mới về khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo được công bố tại phiên khai mạc Đại hội Khoa học Ấn Độ tại Kolkata hôm 3/1. Chính sách dự kiến sẽ tăng số lượng nhà khoa học ở Ấn Độ thêm 66% vào năm 2017, và tăng cường sự tham gia nghiên cứu của khu vực tư nhân. Một số mục tiêu trong chính sách mới, bao gồm mục tiêu chi phí, đã được công bố trong Kế hoạch Phát triển Mười hai Năm của Ấn Độ, công bố ngày 27/12/2012.

Tác giả