Cấp kinh phí theo chất lượng dự kiến công bố

Theo PGS. TS Nguyễn Xuân Hùng (Trung tâm Nghiên cứu liên ngành, ĐH Công nghệ TPHCM), Quỹ Nafosted nên qui các giải pháp nâng cao chất lượng công bố vào trong phần thuyết minh kinh phí thực hiện đề tài, đó là cấp kinh phí theo chất lượng bài báo dự kiến công bố.

Việc khuyến khích các chủ nhiệm đề tài Nafosted nâng cao chất lượng công bố là một việc nên làm nhưng theo tôi cũng không dễ để có ngay được phương án toàn diện và thỏa đáng cho vấn đề này. Vì vậy tôi cho rằng, Quỹ Nafosted nên qui các giải pháp vào trong phần thuyết minh kinh phí thực hiện đề tài, đó là cấp kinh phí theo chất lượng bài báo dự kiến công bố. Lấy ví dụ, nếu trong thuyết minh, chủ trì đề tài đăng ký kết quả dự kiến xuất bản trên các tạp chí thuộc top 5 đến 10% nhóm Q1 (High Quality Publications – Bài báo chất lượng cao, dựa trên danh sách tạp chí uy tín do Quỹ đang soạn thảo trong thời gian gần đây) thì kinh phí đi kèm sẽ cao hơn hệ số k so với đăng trên tạp chí thuộc nhóm 40-50%. Dĩ nhiên, chủ trì đề tài phải là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ. Theo thống kê mà tôi đã khảo sát thì với hầu hết các tạp chí có hệ số ảnh hưởng IF và h-index cao, sự biến động về thứ hạng của nó không quá lớn, hiếm có trường hợp từ top 5-10% bị tụt xuống nhóm 40-50% chỉ trong vòng hai năm, quãng thời gian thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ. Do đó, các chủ trì đề tài cần lưu ý chọn những tạp chí ISI tốt để công bố.

Một lưu ý khác, vì đã cố định hệ số lương dựa trên vai trò các thành viên trong đề tài nên hệ số k sẽ được tính toán sao cho tổng kinh phí đăng ký không vượt quá tổng kinh phí qui định.

Thanh Nhàn ghi

Tác giả