Hạt nhân đầu tiên của hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp của đại học Phenikaa: 8 nhóm nghiên cứu mạnh

Việc Đại học Phenikaa thành lập nhóm nghiên cứu mạnh là nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc, hình thành những tập thể nghiên cứu mạnh có khả năng giải quyết các bài toán khoa học và công nghệ lớn, đi từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ.

Đây cũng là hoạt động cần thiết của một đại học để giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, hỗ trợ tích cực hoạt động giảng dạy đại học và sau đại học, gắn kết chặt chẽ đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó giúp người học tiếp cận với những vấn đề khoa học và công nghệ mới của thế giới và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của trường. Ngày 15/5, Đại học Phenikaa tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt 8 nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực Vật liệu nano trong y sinh, môi trường và năng lượng, Hóa dược và Hoạt chất sinh học, Các hệ thống thông tin thông minh và Cảm biến nano, Quang tử và Quang điện tử, Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học, và Phân tích dữ liệu lưới trong Khoa học xã hội.

Lễ ra mắt các nhóm nghiên cứu mạnh Trường đại học Phenikaa.

Các nhóm nghiên cứu mạnh của trường được tuyển chọn thông qua sự đánh giá nghiêm túc, cẩn trọng của Hội đồng xét duyệt bao gồm các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam như GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, GS.TS. Mai Thanh Tùng (trường Đại học Bách khoa Hà Nội), GS.TS. Trần Đại Lâm (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), GS.TS. Đào Tiến Khoa (Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân), và GS.TS. Nguyễn Hải Nam (trường Đại học Dược Hà Nội).

8 trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được lựa chọn lần này đều là những nhà khoa học xuất sắc với nhiều công bố quốc tế và có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các nhóm nghiên cứu thành công như PGS.TS. Phạm Thành Huy (74 công bố ISI, 8 bằng sáng chế/giải pháp hữu ích), GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu (Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016), PGS.TS. Phùng Văn Đồng (Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho nhà khoa học trẻ năm 2016), TS. Raja Das (JSPS Scholar – Nhật Bản, các năm 2018 và 2019). Các trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được lựa chọn hiện đang là giảng viên cơ hữu và là các trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Phenikaa.

Đặc biệt, các nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Phenikaa được phân ra làm hai loại hình: nhóm nghiên cứu cơ bản và nhóm nghiên cứu ứng dụng. Các tiêu chí đối với trưởng nhóm và các thành viên nghiên cứu chủ chốt thuộc mỗi loại hình cũng khác nhau. Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực công bố, chất lượng công bố, số lượng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp, số hợp đồng chuyển giao công nghệ và số lượng trích dẫn của trưởng nhóm nghiên cứu mạnh cũng như các thành viên nghiên cứu chủ chốt được lượng hóa cụ thể.

PGS.TS Phạm Thành Huy – Hiệu trưởng Đại học Phenikaa, Trưởng nhóm nghiên cứu Quang điện tử và Quang tử.

Kết quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu mạnh cũng được yêu cầu cụ thể về số lượng và chất lượng công bố nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn và phát huy tối đa năng lực của các giảng viên, nhà khoa học trong Đại học Phenikaa.

Trong 8 nhóm nghiên cứu mạnh được thành lập có 7 nhóm nghiên cứu cơ bản, trong đó có 6 nhóm nghiên cứu về khoa học Tự nhiên và kỹ thuật, công nghệ và 1 nhóm nghiên cứu về Khoa học Xã hội và nhân văn.

Đánh giá về các nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Phenikaa, GS. Nguyễn Đức Chiến cho biết: “So với tiêu chuẩn chung về nhóm nghiên cứu hiện nay, Đại học Phenikaa đã đặt ra các tiêu chuẩn rất cao cho vị trí trưởng nhóm đồng thời nêu rõ quy định rất cụ thể vai trò, trách nhiệm của trưởng nhóm và các thành viên nghiên cứu chủ chốt cũng như hiệu quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh. Chính vì vậy, các trưởng nhóm được lựa chọn lần này đều là các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu rất xuất sắc”.

Yêu cầu cụ thể đối với nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản là mỗi năm phải công bố ít nhất 5 công trình khoa học là các bài báo trên các tạp chí hạng Q1 (theo tiêu chuẩn của SCImago Journal Rankings), hoặc 8 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, trong đó có ít nhất 3 công trình hạng Q1. Mỗi công trình khoa học hạng Q1 có thể được thay thế bằng một sách chuyên khảo. Đối với nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, trong vòng 3 năm phải chuyển giao được ít nhất 1 quy trình công nghệ cho các doanh nghiệp (với tổng kinh phí chuyển giao công nghệ trên 500 triệu đồng), hoặc đăng ký thành công 2 sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước hoặc quốc tế.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ được nhận tài trợ từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Tập đoàn Phenikaa cho việc xây dựng các phòng thí nghiệm, mua trang thiết bị, tuyển dụng postdoc (nghiên cứu sau tiến sỹ), học bổng cho NCS tiến sỹ, thạc sỹ và sinh viên. Mức kinh phí đầu tư cho trang thiết bị nói riêng của mỗi nhóm là 4 tỷ đồng cho 3 năm đầu và kinh phí không hạn chế đối với những nhóm nghiên cứu có mục tiêu phát triển công nghệ ứng dụng. Các trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được giao quyền chủ động tối đa trong việc phát triển hướng nghiên cứu và tuyển chọn nhân sự, nhưng phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của nhóm nghiên cứu. Ngoài ra, hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh sẽ gắn kết với nghiên cứu của các Khoa và đặc biệt là 3 Viện nghiên cứu của trường: Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenikaa (PIAS – tập trung vào nghiên cứu khoa học cơ bản), Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa (PRATI – tập trung vào khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ), Viện Nghiên cứu Nano (PHENA – nghiên cứu về vật liệu và công nghệ nano) – Ba Viện nghiên cứu này đều được xây dựng theo mô hình quốc tế, với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất từ Tập đoàn Phenikaa.

Các nhóm nghiên cứu mạnh cùng với các Viện nghiên cứu PIAS, PRATI, PHENA chính là những hạt nhân đầu tiên của hệ sinh thái Đào tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp của Đại học Phenikaa và Tập đoàn Phenikaa nhằm đạt mục tiêu đưa trường trở thành một đại học xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu đạt chất lượng quốc tế.

Nguồn: http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/hat-nhan-dau-tien-cua-he-sinh-thai-dao-taonghien-cuukhoi-nghiep-cua-dai-hoc-phenikaa-8-nhom-nghien-cuu-manh/2019050903273294p1c160.htm

Tác giả