KOTEC – Khai thông nguồn lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp

Tổng công ty tài chính Công nghệ Hàn Quốc (KOTEC) là một định chế của Nhà nước hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp và các công ty nhỏ và vừa qua hình thức thẩm định công nghệ và bảo lãnh vay vốn, đã thực sự trở thành một nhân tố ngày càng quan trọng trong thúc đẩy tinh thần kinh doanh bằng đổi mới, sáng tạo.

Các đối tượng chủ yếu được KOTEC hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp khởi nghiệp chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cần vốn đầu tư mạo hiểm (Venture enterprises), và các doanh nghiệp công nghệ mới (Inno-biz) có khả năng tạo việc làm hoặc có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Trong 23 năm qua KOTEC đã đánh giá và bảo lãnh cho hơn 300.000 doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. Và gần đây chủ tịch của KOTEC, ông Kim Jung-gook đã phê duyệt kế hoạch để tăng cường số tiền bảo lãnh trong năm nay bởi vì các công ty vừa và nhỏ đã gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận tài chính trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng ở Mỹ và châu Âu cũng như những khó khăn bên trong của nền kinh tế Hàn Quốc.

Nguồn tài chính

Hiện nay các nguồn quỹ đóng góp cho KOTEC là từ tổ chức tài chính, từ ngân sách chính phủ và từ các tổ chức khác. Nguồn vốn từ chính phủ qua phân bổ ngân sách hằng năm là nguồn quỹ chính và được chính phủ coi như sự hỗ trợ tài chính cho các SMEs công nghệ của Hàn quốc thông qua KOTEC. Sự đóng góp của các tổ chức tài chính cho KOTEC trên cơ sở hai bên cùng có lợi, với việc KOTEC sẽ giúp giảm chi phí đánh giá công nghệ của các tổ chức tài chính này, cung cấp thông tin tín dụng của các SMEs góp phần giảm bớt rủi ro phát sinh từ các khoản tín dụng cung cấp. Đây như là một khoản phí bảo hiểm cho các khoản vay tín dụng của các SMEs. Đổi lại, các tổ chức tài chính sẽ đóng góp tỷ lệ khoảng 1.35/1000 trên tổng số khoản giải ngân tín dụng hằng tháng, và các công ty đầu tư vốn mạo hiểm đóng góp 3/1000 trên tổng khoản tín dụng giải ngân theo quý.

Sự phát triển của KOTEC

KOTEC được thành lập vào tháng 4 năm 1989 trên cơ sở quỹ hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ Hàn Quốc thành lập từ tháng 12 năm 1986. Nguồn đóng góp ban đầu cho KOTEC hằng năm là từ ngân sách của chính phủ và nguồn thu từ các hoạt động của KOTEC sẽ được bổ sung vào ngân sách hoạt động của quỹ.

Vị trí và vai trò của KOTEC được thể hiện qua phát biểu của một quan chức điều hành: “Chúng tôi cần phải đóng góp vào sự cải thiện hoạt động của nền kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó, chúng tôi phải thiết kế chiến lược trong việc lựa chọn các công ty nào cuối cùng sẽ nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi, trong khi cố gắng để phù hợp với các chính sách của chính phủ.”

Sau hơn 23 năm xây dựng và phát triển KOTEC đã trải qua nhiều cột mốc lớn:

* Năm 2004: 15 năm kể từ ngày thành lập tổng giá trị bảo lãnh công nghệ đạt mốc 100 nghìn tỷ won (80 tỷ USD).

* Tháng 12 năm 2011 tổng giá trị bảo lãnh vượt mốc 200 nghìn tỷ won.

* Tháng 7 năm 2005 KOTEC áp dụng hệ thống KTRS (KIBO technology rating system) trong thẩm định được giá trị tương lai của các công nghệ dựa trên các đánh giá định tính và định lượng theo thang điểm. Hệ thống này giúp cho việc đánh giá công nghệ của KOTEC rất rõ ràng và khách quan tránh được các tiêu cực.

* Tháng 4 năm 2007 Hệ thống KTRS đã nhận được bằng sáng chế cấp quốc gia.

* Năm 2011 KOTEC được nhận giải thưởng xuất sắc hàng đầu về liêm chính trong đánh giá các tổ chức công của Chính phủ Hàn Quốc lần thứ sáu liên tiếp.

* Tính tới cuối năm 2011 KOTEC có tổng số nhân viên là 1.068 người trong đó có 559 chuyên gia đánh giá công nghệ (131 trong số họ có bằng tiến sĩ) chiếm tỷ lệ 52.3%. * Từ năm 2012 hệ thống tổ chức của KOTEC được tổ chức thành 7 phòng ban và 3 hệ thống văn phòng.

Từ nguồn vốn quỹ này KOTEC có thể bảo lãnh tín dụng số tiền lớn gấp nhiều lần. Một tỷ số rất quan trọng cho hoạt động của KOTEC là tỷ lệ đòn bẩy được phép thực hiện. Tỷ lệ đòn bẩy là tỷ số giữa tổng giá trị bảo lãnh công nghệ trên giá trị nguồn quỹ của KOTEC. Đây là chỉ số đo lường khả năng đảm bảo trả nợ các khoản bảo lãnh. Luật hoạt động của KOTEC giới hạn con số này phải dưới 20 lần và tỷ số đòn bẩy này trong năm 2011 chỉ là 6.1 lần.

Nguồn tiền dư thừa của quỹ KOTEC sẽ mua trái phiếu chính phủ; trái phiếu địa phương, hoặc các loại trái phiếu khác có đảm bảo của Ngân hàng Trung ương, chính quyền địa phương hoặc tổ chức tài chính; cổ phiếu (gồm cả chứng chỉ đầu tư); hoặc các loại chứng khoán khác đáp ứng được mục đích của KOTEC.

Các hoạt động chính

Bảo lãnh tín dụng, và đánh giá công nghệ là hai hoạt động chính của KOTEC. Trong đó hoạt động bảo lãnh tín dụng là hoạt động bảo lãnh bên thứ 3 cho khoản vay của các SMEs từ các tổ chức tín dụng dùng cho việc thành lập, nghiên cứu công nghệ và thương mại hóa công nghệ. Còn hoạt động đánh giá công nghệ là việc đánh giá giá trị trong tương lai của công nghệ bao gồm khả năng cạnh tranh của công nghệ, thị trường cho công nghệ, giá trị của doanh nghiệp hoặc dự án.

Với bảo lãnh tín dụng từ KOTEC, các doanh nghiệp trên có thể vay vốn từ ngân hàng mà không cần đến hồ sơ tín nhiệm tài chính cũng như tài sản thế chấp; đồng thời giúp các doanh nghiệp này dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia bằng cách tạo ra công ăn việc làm mới và những nguồn lực tăng trưởng của tương lai. KOTEC đã tăng cường cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp và những doanh nghiệp trong các ngành có vai trò là động lực tăng trưởng mới, tạo ra những quan hệ hợp tác các bên cùng có lợi làm nền tảng cùng chung sống và phát triển giữa các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời duy trì bảo lãnh cho những công ty thuộc diện ưu tiên, như các công ty đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, giúp các công ty này phát hành cổ phần để thu hút được nguồn vốn mà họ khó lòng huy động được dựa vào uy tín tài chính ít ỏi của mình.

Với chức năng là một cơ quan thẩm định công nghệ, KOTEC tăng cường tính chuyên nghiệp trong thẩm định công nghệ bằng cách liên tục phát triển và nâng cấp các mô hình thẩm định công nghệ, tái cơ cấu các tổ chức thẩm định nội bộ, tái cơ cấu nhân sự bên trong, liên kết bên ngoài với các cơ quan Chính phủ và các tổ chức liên quan làm cơ sở cho các khoản vay và đầu tư đổi mới công nghệ trên thị trường tài chính tư nhân, và đạt được những nền tảng quản lý bền vững bằng cách gia tăng công tác quản lý rủi ro và triển khai quyền thu hồi bảo lãnh [ở những dự án kém hiệu quả].

Ngoài hai dịch vụ cốt lõi trên thì KOTEC còn có các dịch vụ phụ trợ khác như hoạt động tư vấn doanh nghiệp, quản lý và giám sát xử lý nghĩa vụ nợ, hoạt động quản lý thông tin tín dụng.

Mục tiêu chiến lược

Ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động của mình KOTEC đã đặt và bám sát các mục tiêu chiến lược là thúc đẩy các hoạt động đầu tư công nghệ, đưa các tiêu chuẩn đánh giá công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển những nền tảng cho việc quản lý phát triển bền vững, phát triển thành hình mẫu tổ chức tài chính công. Và từ các mục tiêu chiến lược này KOTEC tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược như hỗ trợ cho các SMEs công nghệ trên cơ sở win-win hai bên cùng phát triển, duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường đánh giá công nghệ, nâng cao khả năng nhận biết trước trong quản lý rủi ro, tăng niềm tin của cộng đồng vào hệ thống đánh giá công nghệ, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hướng tương lai, phát triển hệ thống bảo lãnh công nghệ hướng doanh nghiệp, mở rộng hỗ trợ cho các ngành công nghiệp mới, tăng doanh thu cho KOTEC.

Để thực hiện thành công chiến lược và nhiệm vụ cụ thể đó, trong quan hệ với các đối tác, KOTEC luôn tuân theo các giá trị nền tảng: sự chân thành và tính liêm chính, cùng với thực hành quản lý với ba triết lý xuyên suốt là win-win hai bên cùng có lợi, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Thành quả

Với việc thẩm định và bảo lãnh tín dụng KOTEC đã giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ huy động được nguồn lực tài chính từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, qua đó một mặt giúp các doanh nghiệp giải tỏa được nút thắt về vốn, mặt khác giúp các ngân hàng và tổ chức tài chính giao được vốn cho những dự án đổi mới sáng tạo có tính khả thi cao nhất, và được bảo đảm an toàn bằng nguồn bảo lãnh mà KOTEC cung cấp. Mối quan hệ các bên cùng có lợi này giúp cho hàng trăm nghìn dự án đổi mới công nghệ và sáng tạo tri thức được triển khai đi vào thực tế, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội, đặc biệt là cho chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ của Chính phủ Hàn Quốc.

“KOTEC còn có vai trò là điều phối một “Đầu mối Liên lạc”, nơi cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công tác quản lý của KOTEC, qua đó thực hành một cơ chế quản lý mở, có khả năng phản ánh những tiếng nói khác nhau trong ngành, tạo được nhiều sự ủng hộ hơn từ các khách hàng.

Jung-gook Kim – Chủ tịch KOTEC 

Tính tới cuối năm 2012, gần 17 nghìn doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa ở Hàn Quốc được KOTEC cấp bảo lãnh với tổng giá trị bảo lãnh là hơn 210 nghìn tỷ won (187 tỷ USD). Trong đó số tiền bảo lãnh cho năm 2011 là 17.3 nghìn tỷ won. Về hoạt động đánh giá công nghệ, tính từ trường hợp đầu tiên tháng 3 năm 1997 thì tới nay KOTEC đã đánh giá công nghệ cho 316.040 trường hợp, tổng doanh thu cho hoạt động này năm 2011 là 171,5 tỷ won (137 triệu USD).

Hiệu quả hoạt động của KOTEC thể hiện thông qua khối lượng ngày càng tăng của nguồn vốn bảo lãnh tín dụng, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ thông qua KOTEC, và có thể nói hiệu quả được thể hiện rõ nhất là qua khả năng tự cân đối tài chính. Hiện nay, số tiền trong quỹ đạt 2,198 nghìn tỷ won (1.8 tỷ USD) nhiều hơn 6.3 tỷ won so với năm 2011 mặc dù trong năm 2010 và 2011 Chính phủ Hàn quốc đã không đóng góp vào quỹ.

    Trịnh Đức Phú/ Phạm Trần Lê dịch

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]