TiaSang
Thứ 7, Ngày 15 tháng 5 năm 2021

Quản lý khoa học

Cần phân định rõ thế nào là đề tài khoa học

Tôi cho rằng, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là cần phân định rõ thế nào là nghiên cứu khoa học và thế nào là nghiên cứu ...

18/05/2009 14:15 -

Cần chuyển sang giai đoạn các lộ trình KH&CN

Muốn đạt mức là nước phát triển trung bình vào năm 2020, chỉ còn 10 năm để Việt Nam rút ngắn khoảng cách hơn 100 năm. Sự  lựa chọn chiến lược gần như duy nhất ...

18/05/2009 11:36 -

Giải pháp Khoa học Công nghệ cho nông nghiệp VN

Giải pháp... Phát triển nông nghiệp ở nông thôn sẽ đồng nghĩa với việc xây dựng trước hết cho nông dân một kiến thức cao về khoa học công nghệ. Phải ứng ...

18/05/2009 11:33 -

Giải pháp góp phần nâng cao vị thế <br> khoa học Việt Nam trên trường quốc tế

Để có thể nâng cao vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, Nhà nước ngoài việc cải cách hệ thống hoạt động nghiên cứu khoa học, cần phải bắt đầu phát ...

18/05/2009 11:19 -

Chính phủ với "Hàng hóa công"

Đầu tư cho khoa học cơ bản rất tốn kém nhưng không đem lại lợi ích cho một cá nhân hay tập đoàn kinh tế, nhưng nó rất quan trọng đối với sự phát triển của cả ...

01/04/2009 10:32 -

Đối mặt với thách thức, <br> quyết tâm chuyển sang cơ chế mới

Nghị định 115 ra đời năm 2005 với những quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập được ví von là  “khoán 10” trong lĩnh ...

16/03/2009 15:47 -

Vai trò của khoa học cơ bản?

Hơn 200 năm trước, vào đầu năm 1782, nhà vật lý và triết học người Đức-Christof Lichtenberg đã viết trong nhật kí của mình: “Việc tìm ra một phương ...

16/03/2009 15:16 -

Sao không làm như Senegal ?

Hiện nay, lương của các nhà khoa học và giảng viên đại học ở Việt Nam quá thấp so với thế giới, không chỉ so với những nước hiện giàu hơn ta nhiều như Mỹ hay ...

09/03/2009 08:22 -

KH PT KH&CN 2006-2010 của TQ: Xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Sau nhiều năm chuẩn bị và xây dựng với sự tham gia của hơn 2000 chuyên gia, tháng 01/2006, Trung Quốc đã hoàn tất và thông qua Kế hoạch trung hạn và ...

05/03/2009 15:31 -

Đổi mới cơ chế hoạch định chiến lược KH&CN

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Bộ KH&CN là xây dựng chiến lược phát triển KHCN trong giai đoạn 2008-2020. Vấn đề đặt ra là chiến lược này cần được ...

17/02/2009 11:10 -