TiaSang
Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Alexei Volkov

Giới thiệu

Hiện được bảo tồn trong các thư viện và trong các bộ sưu tập tư nhân, các tác phẩm toán học của người Việt Nam đều phản ánh một trong những mối quan tâm về ứng dụng toán học quan trọng của người Việt là tính toán các diện tích mặt phẳng, các phép đo đạc và đơn vị đo.

Sách toán Việt Nam: Giữa hiện thực và huyền thoại (Kỳ cuối)

Qua những những cuốn sách toán hiện còn sót lại, chúng ta không chỉ hình dung ra một lịch sử phát triển của toán học Việt Nam thời kỳ Trung đại mà còn cả những nhà toán học tiêu biểu, trong đó có ...

07/06/2020 07:40 - Alexei Volkov

Sách toán Việt Nam hiện tồn

Hiện được bảo tồn trong các thư viện và trong các bộ sưu tập tư nhân, các tác phẩm toán học của người Việt Nam đều phản ánh một trong những mối quan tâm về ứng dụng toán học quan trọng của người Việt ...

11/05/2020 07:38 - Alexei Volkov