TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Anh Thư – Hảo Linh

Giới thiệu

Việt Nam cần có một chiến lược toàn diện và khung pháp lý rõ ràng về dữ liệu y tế số, nếu không muốn vụt mất cơ hội quý báu để khai thác giá trị từ chuyển đổi số y tế của một thị trường nội địa có quy mô xấp xỉ 23 tỷ USD.

AI trong đọc ảnh y tế: Một tiềm năng lớn đang bị bỏ lỡ

Việt Nam cần có một chiến lược toàn diện và khung pháp lý rõ ràng về dữ liệu y tế số, nếu không muốn vụt mất cơ hội quý báu để khai thác giá trị từ chuyển đổi số y tế của một thị trường nội địa có ...

29/12/2020 07:05 - Anh Thư – Hảo Linh