TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Bernhelm Booß-Bavnbek – Klaus Krickeberg

Giới thiệu

Biến động và kiểm soát COVID - 19: Ý kiến của hai nhà toán học (Phần 1)

Lời tòa soạn: Dịch COVID-19 đã diễn ra hơn một năm rưỡi, người dân của nhiều quốc gia, trong đó bao gồm cả Việt Nam phần nào bắt đầu trải nghiệm hiệu ứng “mệt mỏi vì dịch bệnh” (pandemic fatigue), ...

15/07/2021 07:00 - Bernhelm Booß-Bavnbek – Klaus Krickeberg

Biến động và kiểm soát COVID: Ý kiến của hai nhà toán học (phần 2)

Trong phần thứ hai này, chúng tôi sẽ phác thảo những nguyên tắc khoa học, cụ thể là toán học trong nghiên cứu các bước tiến triển của một dịch bệnh. Bao gồm: Sự khám phá ra virus mới, đặc tính cơ bản ...

02/07/2021 08:00 - Bernhelm Booß-Bavnbek – Klaus Krickeberg