TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Bích Ngọc

Giới thiệu

Hai tạp chí của Viện Tế bào gốc được vào Scopus

Hai Tạp chí Khoa học của Viện Tế bào gốc, ĐH KHTN, ĐHQG TP.HCM được thêm vào danh sách của Scopus [1] từ tháng 04.2018

11/05/2018 12:46 - Bích Ngọc