TiaSang
Thứ 3, Ngày 3 tháng 8 năm 2021
Không có ảnh

Christian Wasselin

Giới thiệu

Berlioz và Liszt - Một tình bạn bị ngăn trở

Nhà soạn nhạc Franz Liszt là một trong những người bạn thân của nhà soạn nhạc Hector Berlioz cho đến khi người thứ ba đến gieo rắc mối bất hòa giữa họ.

27/06/2021 07:12 - Christian Wasselin