TiaSang
Thứ 3, Ngày 29 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Đặng Minh Tuấn

Giới thiệu

TS, Trưởng Lab Blockchain, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tác giả bộ gõ Vietkey

Nhìn từ sự việc chữ Việt Nam song song 4.0: Nếu không cải tiến chữ Việt thì ưu tiên nghiên cứu gì?

Về mặt ngôn ngữ học, chữ Việt Nam song song 4.0 (CVNSS4.0) không tuân thủ cấu trúc của tiếng Việt và không thể sử dụng như là hệ thống ký âm, mà chỉ đơn thuần là hệ thống ký hiệu hay quy tắc gõ tắt. ...

11/04/2020 07:00 - Đặng Minh Tuấn