TiaSang
Thứ 5, Ngày 2 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Đặng Thị Hải Hà​

Giới thiệu

Đập vỡ trần định kiến

​​Bất bình đẳng giới luôn được hiểu là khoảng cách về trình độ và vị thế giữa phụ nữ và đàn ông. Thế nhưng các nghiên cứu quốc tế lại cho rằng sự tự tin mới là thứ phụ nữ thiếu và chính nó khiến họ ...

24/03/2019 07:38 - Đặng Thị Hải Hà​