TiaSang
Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Đặng Thị Thu Thủy

Giới thiệu

Việt Nam là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới. với khoảng 12.000 loài thực vật.

Khai thác dữ liệu để hiện đại hóa “thuốc ta”

Việt Nam là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới. với khoảng 12.000 loài thực vật.

14/05/2020 07:30 - Đặng Thị Thu Thủy