TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Đào Văn Tiến

Giới thiệu

Cố GS.NGND Đào Văn Tiến (1920 - 1995) là nhà sinh học Việt Nam có nhiều công trình trong lĩnh vực động vật học. Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ đợt I (1996) cho Tập hợp các công trình điều tra cơ bản về động vật học ở Việt Nam (1957-1980).

Nhớ nhà văn Nguyên Hồng, người bạn học tuổi thơ

Kỷ niệm về Nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982) trích từ hồi ký của cố GS. NGND Đào Văn Tiến (1920-1995).

18/06/2017 06:00 - Đào Văn Tiến

Kỷ niệm về nhà triết học Trần Đức Thảo

Kỷ niệm về nhà triết học Trần Đức Thảo* (1917-1993) trích từ hồi ký của GS NGND Đào Văn Tiến (1920-1995).

13/01/2017 16:24 - Đào Văn Tiến

GS Đặng Văn Ngữ - Con chim đầu đàn ngành động vật học

Ít người có ngày mất trùng hợp với ngày sinh. Giáo sư Đặng Văn Ngữ (trường Đại học Y khoa Hà Nội) là một trong số người như vậy. Ông sinh ngày 1 tháng 4 năm 1910 và mất ngày 1 tháng 4 năm 1967. Phải ...

22/10/2016 13:31 - Đào Văn Tiến

Giáo Sư Hồ Đắc Di - Nhà nhận thức luận sâu sắc

Kỷ niệm về Giáo sư Hồ Đắc Di (1900-1984) trong hồi ký của GS NGND Đào Văn Tiến (1920-1995), nguyên Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

20/09/2016 09:19 - Đào Văn Tiến