TiaSang
Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

David Allen

Giới thiệu

Jörg Widmann đã vươn lên dẫn đầu trong sân khấu âm nhạc hiện đại bằng thứ âm nhạc phức tạp song hấp dẫn.

Jörg Widmann: Tìm cái cũ trong cái mới

Jörg Widmann đã vươn lên dẫn đầu trong sân khấu âm nhạc hiện đại bằng thứ âm nhạc phức tạp song hấp dẫn.

14/06/2020 07:10 - David Allen