TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021
Không có ảnh

Diêm Liên Khoa

Giới thiệu

Sự đổ vỡ nội tâm của sáng tác

(Lời bạt của tiểu thuyết Đinh trang mộng)

20/07/2016 11:22 - Diêm Liên Khoa

Tầm cao của văn học chiến tranh phương Đông

"Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh dưới cái nhìn một nhà phê bình Trung Quốc.

19/05/2016 08:52 - Diêm Liên Khoa