TiaSang
Chủ nhật, Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Đỗ Hoàng Nam

Giới thiệu

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, hội thảo quốc tế về Khoa học máy tính, Toán ứng dụng và các ứng dụng lần thứ 6 (International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications ICCSAMA) đã trở thành diễn đàn thảo luận về Tối ưu hóa và Khoa học dữ liệu.

Hội thảo khoa học máy tính và toán ứng dụng lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, hội thảo quốc tế về Khoa học máy tính, Toán ứng dụng và các ứng dụng lần thứ 6 (International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications ...

23/12/2019 10:21 - Đỗ Hoàng Nam