TiaSang
Chủ nhật, Ngày 5 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Đỗ Trường Giang

Giới thiệu

Lần đầu tiên xuất bản bằng tiếng Việt, công trình nghiên cứu này của Georges Maspero được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giới thiệu và đánh giá là một công trình có giá trị soi sáng lịch sử cổ xưa của một vương quốc đã từng tồn tại ở miền Trung Việt Nam trong nhiều thế kỷ.

Xuất bản “Vương quốc Champa” của Maspero: tư liệu quan trọng cho nghiên cứu Champa

Lần đầu tiên xuất bản bằng tiếng Việt, công trình nghiên cứu này của Georges Maspero được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giới thiệu và đánh giá là một công trình có giá trị soi sáng lịch sử cổ xưa của một ...

06/03/2020 12:33 - Đỗ Trường Giang