TiaSang
Thứ 7, Ngày 19 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Dư Văn Toán

Giới thiệu

TS. Dư Văn Toán, Viện nghiên cứu biển và hải đảo. Hướng nghiên cứu chính: tài nguyên môi trường, năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu.

Học thuyết sức mạnh biển hiện đại và triển vọng áp dụng với Việt Nam

Bài báo giới thiệu về lý thuyết Sức mạnh biển hiện đại và phân tích các thành tố sức mạnh biển của Việt Nam theo học thuyết này, từ đó đề xuất một số giải pháp bảo vệ sức mạnh biển trong bối cảnh ...

17/08/2016 16:28 - Dư Văn Toán

Nguy cơ sa mạc hóa biển

Một trong những loại hình thiên tai khốc liệt trong xu hướng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường toàn cầu đáng lo ngại hiện nay là sa mạc hóa biển, một vấn đề tương đối ít được đề cập nhưng có ảnh ...

29/06/2016 00:00 - Dư Văn Toán

Thiết lập công viên hòa bình tại Trường Sa*

Công viên hòa bình trên biển (MPP) do các nhà khoa học Mỹ triển khai từ năm 1994 cho vịnh Aqaba giữa Israel và Jordan. Đây là sáng kiến hoà bình cho các vùng biển đang có mẫu thuẫn xung đột của các ...

06/01/2016 09:46 - Dư Văn Toán

Công khai hóa địa danh biển Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng một chiến lược quốc gia về địa danh-ranh giới biển-đảo Việt Nam có tên đầy đủ các vùng biển đảo thân yêu của tổ quốc như Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông trên các ...

13/05/2014 08:47 - Dư Văn Toán

Đa dạng hóa nguồn lực bảo vệ môi trường biển Việt Nam

Hiện tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo Việt Nam đã và đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường, khai thác hải sản hủy diệt, đô thị hóa, sử ...

15/05/2013 11:41 - Dư Văn Toán

Bảo tồn đa dạng sinh học biển xuyên quốc gia

Việt Nam có đường biên giới trên biển với nhiều quốc gia láng giềng - đó chính là cơ sở để thiết lập các khu bảo tồn biển xuyên biên giới mà theo kinh nghiệm thế giới sẽ giúp cho công tác giám sát, ...

07/06/2012 14:33 - Dư Văn Toán

Xây dựng lực lượng giám sát tài nguyên biển Việt Nam

Để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển và đối phó với tầu thuyền của ngư dân và các lực lượng giám sát biển nước ngoài xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, Việt Nam cấp thiết phải thành lập lực ...

05/07/2011 09:38 - Dư Văn Toán

Xây dựng hồ sơ PSSA – Giải pháp mới bảo vệ chủ quyền lãnh hải

Việt Nam đã ký kết tham gia và thực thi nhiều điều ước, công ước quốc tế về môi trường biển như Công ước Luật biển Liên hợp quốc 1982, Công ước đa dạng sinh học, Các công ước của tổ chức Hàng hải ...

18/01/2011 14:14 - Dư Văn Toán