TiaSang
Thứ 3, Ngày 29 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Emanuel Pastreich

Giới thiệu

PGS Emanuel Pastreich, giám đốc Viện châu Á tại Seoul, Hàn Quốc phân tích bối cảnh khu vực và cho rằng, sự trỗi dậy của Đông Á mang tới cho Việt Nam một cơ hội to lớn để khẳng định cam kết với chủ nghĩa quốc tế, khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nước Đông Á. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia vào vai trò trung tâm trong việc tìm ra một nền tảng chung thực sự trong tương lai cho các nước Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sự trỗi dậy của Đông Á và vai trò của Việt Nam

Trong bài viết dưới đây, PGS Emanuel Pastreich, giám đốc Viện châu Á tại Seoul, Hàn Quốc phân tích bối cảnh khu vực và cho rằng, sự trỗi dậy của Đông Á mang tới cho Việt Nam một cơ hội to lớn để ...

02/07/2019 17:41 - Emanuel Pastreich